================================================== -->

918kiss slot king

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่ 16/2561 ให้ขยายเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งว่า เหตุผลที่ออกคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากต้องการคุ้มครองคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ไม่ให้มีความผิด เพราะก่อนหน้านี้ กกตได้ออกประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถดำเนินการแบ่งเขตได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย รวมถึงภายใน กกตมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ โดยบางส่วนคิดว่าหากต้องเร่งดำเนินการถ้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แต่คงไม่ดี จึงต้องทำให้ครบเรียบร้อย ดังนั้นแม้ กกตจะเป็นผู้กำหนดเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าเป็นเมื่อใด ถือเป็นการมัดตัวเอง และมีผู้ร้องเรียนมาถึง คสชและ กกต จึงมีความคิดกันว่าต้องออกเป็นคำสั่งหัวหน้า คสชดังกล่าว ที่มีลักษณะเป็นเชิงบริหารเพื่อคุ้มครอง กกตให้สามารถพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเสียใหม่ได้ โดยไม่กระทบกับเวลาใดๆ ในโรดแมปทั้งสิ้น เพราะของเดิมการแบ่งเขตเลือกตั้งจะทำให้เสร็จเมื่อไรก็ได้ภายในวันที่ 11 ธค61 ซึ่งเมื่ออยากให้กระบวนการต่างๆ รวดเร็ว แต่ติดที่การแบ่งเขตเลือกตั้งล่าช้า จึงเหลือเวลาทำไพรมารีโหวตไม่ถึง 30 วัน จึงยืดให้ทำไพรมารีโหวตได้เรื่อยๆ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา (พรฎ) ให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะเป็นในช่วงปลายเดือน ธค คาดว่า 10 วันหลังจากวันที่ 11 ธค ซึ่ง พรฎให้มีการเลือกตั้งจะเป็นตัวคุมไทม์ไลน์ทั้งหลาย และเมื่อ พรฎดังกล่าวประกาศใช้จะเริ่มหาเสียงได้ และต้องปลดล็อกคำสั่งและประกาศของ คสช นายวิษณุระบุ รองนายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้มีการร้องเรียนมานานแล้ว ที่ประชุม คสชได้พิจารณา 2 ครั้ง ส่วนจะมีพรรคการเมืองใดร้องเรียนเข้ามาบ้าง กกตคงมีการเปิดเผยต่อไป ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะพรรคการเมือง แต่มีชาวบ้านที่ร้องเรียนเข้ามาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวอะไรกับการเลื่อนการเลือกตั้ง เคยบอกไปแล้วว่าเราเริ่มต้นทุกอย่างในวันที่ 11 ธค ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สสมีผลบังคับใช้ ส่วนกระบวนการต่างๆ ที่พูดถึงคือ กระบวนการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการก่อน 11 ธค ไม่เช่นนั้นเมื่อถึงวันที่กฎหมาย สสมีผลบังคับใช้จะเกิดความยากลำบาก ส่วนการที่ คสชออกคำสั่งดังกล่าว ทำให้ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของ กกตนั้น นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ได้ไปแทรกแซงอะไร ไม่ได้มีการไปบอกให้แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไร อำนาจยังเป็นของ กกตอยู่ แต่เมื่อ กกตไปประกาศตั้งแต่ก่อนหน้านี้และทำตามที่ประกาศไว้ไม่ได้ ดีไม่ดีจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น จนการเลือกตั้งจะเสียถ้ายังดำเนินการต่อไป ดังนั้น เวลาที่ กกตได้กำหนดไว้เองตั้งแต่ต้นแล้วไม่สามารถทำตามให้เสร็จได้ แล้วจะมากำหนดใหม่มันก็ไม่สวยงาม ประโยคสำคัญในคำสั่งหัวหน้า คสชจึงระบุว่าให้ไปจัดการดูใหม่ และคุ้มครอง กกตตามรัฐธรรมนูญเพราะเกรงว่าจะโดนฟ้อง ไม่ได้เป็นการไปแทรกแซงอะไร คุณไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลัง กกตอยู่ด้วยความไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิด จึงออกคำสั่งนี้ให้มันถูกเสีย เพราะคนจ้องจะเล่นงานเขามีอยู่ พอดีพอร้ายเดี๋ยวเลือกไปจะมีปัญหา ดีกว่าปล่อยให้เล่นงานไปแล้วและการเลือกตั้งมีปัญหา เช่น เลือกตั้งเป็นโมฆะเหมือนคราวที่แล้ว แต่ตอนนี้แม้ กกตถูกเล่นงานใหญ่ก็ไม่มีปัญหา รองนายกฯ กล่าว เมื่อถามว่า มีการมองว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการเอื้อให้บางพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการต่างๆ ไม่เรียบร้อย นายวิษณุกล่าวว่าคงไม่ใช่ การดำเนินการของพรรคจะเรียบร้อยหรือไม่นั้นไม่สำคัญ แต่การแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องออกมาอย่างนั้น แล้วเรายังไม่เคยเห็นด้วยว่า กกตแบ่งเขตกันอย่างไร บางคนอาจจะรู้คร่าวๆ แต่ของจริงไม่มีใครรู้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองขนาดเล็กเตรียมยื่นให้ กกตเลื่อนการเลือกตั้งนั้นไม่มีความเห็น เมื่อถามย้ำว่า เวลาที่เหลืออยู่ถือว่าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวของพรรคการเมืองต่างๆ หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เมื่อวันนี้ได้กำหนดวันเลือกตั้งคือ 24 กพ62 จึงคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่สุด และขณะนี้ยังไม่มีอะไรแสดงว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนไป ทางด้านนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกตแถลงภายหลังการประชุม กกตว่า คำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/61 ออกมาเพื่อให้ กกตปฏิบัติงานได้เรียบร้อย และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตเลือกตั้งพึงพอใจภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และให้ กกตได้พิจารณาคำร้องอย่างรอบคอบ ซึ่ง กกตมีการพิจารณาคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/61 และมีมติที่จะออกประกาศ กกตกำหนดระยะเวลารับเรื่องร้องเรียน โดยจะเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พย61 ซึ่งฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนพรรคการเมือง หากเห็นว่าควรแบ่งเขตรูปแบบใด สามารถเสนอความเห็นมาได้ แต่ต้องระบุชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ให้ชัดเจน และให้ความเห็นด้วยว่าต้องการให้รูปแบบการแบ่งเขตเป็นแบบใด ทั้งนี้ กกตได้วางกรอบเวลาเป็นการภายในว่าจะเริ่มพิจารณาในวันที่ 26 พยและเสร็จไม่เกิน 30 พย จากนั้นจะส่งประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งลงในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป โดยมีกำหนดว่าต้องทำให้แล้วเสร็จก่อน พรปว่าด้วยการเลือกตั้ง สสมีผลใช้บังคับ รองเลขาธิการ กกตกล่าวว่า ขณะนี้มีคำร้องที่ตกค้างหลังการพิจารณาแบ่งเขตเสร็จรอบที่แล้วเมื่อวันที่ 7 พยจนถึงปัจจุบัน 26 คำร้อง ซึ่ง กกตจะหยิบขึ้นมาพิจารณารวมกับคำร้องใหม่ที่จะมีเข้ามาทั้งผ่านช่องทางที่ร้องตรงมายัง กกตและผ่าน คสชกับรัฐบาลด้วย โดยการพิจารณาของ กกตไม่ได้เป็นการรื้อเขตเลือกตั้งทุกจังหวัด แต่จะพิจารณาเฉพาะจังหวัดที่มีการยื่นคำร้องเข้ามาเท่านั้น ทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินการของ กกตเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย กกตคงไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดที่มีการยื่นคำร้องเข้ามา รวมถึงรูปแบบที่เสนอด้วย หากเปิดเผยก็จะมีการโต้แย้งกันไม่จบสิ้น อีกทั้งอำนาจในการแบ่งเขตก็เป็นของ กกต การที่กฎหมายกำหนดให้รับฟังความเห็นเป็นเพียงการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ยืนยันว่ารูปแบบเขตเลือกตั้งที่ กกตกำหนดจะยึดโยงกับรูปแบบที่ได้เคยรับฟังความเห็นประชาชนมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย เพราะ กกตคงไม่เอาตัวไปเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่าการแบ่งเขตไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้ ฉะนั้นมันต้องมีทั้งคนได้และคนเสียในเวทีของการแบ่งเขต นายณัฏฐ์ระบุ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกตยืนยันว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกตไม่มีอะไรเคลื่อนไปจากที่กฎหมายกำหนด โดยในคำสั่งที่ 13/61 ระบุให้ กกตแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อน พรปว่าด้วยการเลือกตั้ง สสมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 ธค เช่นเดียวกับคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ที่ออกมาล่าสุด แต่ยอมรับว่าการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินของ กกตที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง มีสาเหตุมาจากเรื่องของสุขภาพที่ตนต้องไปผ่าตัดตา ส่วนที่มีกระแสข่าวเรื่องใบสั่งจากผู้มีอำนาจให้เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งนั้น นายอิทธิพรปฏิเสธว่า ไม่คิดเช่นนั้น เพราะได้บอกแล้วว่าคำสั่งหัวหน้า คสชทั้งฉบับที่ 13/61 และ 16/61 ล้วนกำหนดให้แบ่งเขตเลือกตั้งก่อนกฎหมายเลือกตั้ง สสมีผลบังคับใช้ไม่แตกต่างกัน โดยยืนยันได้ว่าจะไม่แบ่งเขตตามคำร้องขอของผู้มีอำนาจ วันเดียวกัน นายอิทธิพรพร้อมด้วยนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายปกรณ์ มหรรณพ กกตร่วมกันจับฉลากแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว) แล้ว โดยจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน 5 เขต จะมีผู้ตรวจการฯ 5 คน, จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขต มีผู้ตรวจการฯ 6 คน, จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขต มีผู้ตรวจการฯ 7 คน และจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 12 เขตขึ้นไป มีผู้ตรวจการฯ 8 คน สำหรับผู้ตรวจการฯ มีทั้งหมด 595 คน และผ่านการจับฉลากเพียง 413 คน นายอิทธิพรเปิดเผยว่า การจับฉลากครั้งนี้เป็นการแบ่งตามกลุ่มจังหวัด 10 กลุ่ม โดยจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2 คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นตัวหลัก ที่เหลืออาจจะ 3-5 คนจะมาจากผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันมาร่วมเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งทั้ง 413 รายชื่อจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กกตในวันที่ 20 พย จากนั้นเมื่อ กกตให้ความเห็นชอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลย พตอจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาฯ กกตแถลงว่า กกตมีมติกำหนดวันเลือกและรับสมัคร สวตั้งแต่วันที่ 26-30 พย วันเลือกระดับอำเภอ 16 ธค วันเลือกระดับจังหวัด 22 ธค และวันเลือกระดับประเทศวันที่ 27 ธค จากนั้นจะมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และจะเปิดรับสมัครที่อำเภอและสำนักงานเขตทั้งผู้สมัครอิสระและผู้สมัครจากองค์กร โดยทั้งองค์กรที่ส่งผู้สมัครและผู้สมัครอิสระต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม จึงขอให้มาแต่เนิ่นๆ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามให้ครบถ้วน และอย่าฮั้วกันหรือทำผิดกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้สมัคร สวไม่สามารถหาเสียงได้ พอหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสชเปิดเผยภายหลังการประชุมสำนักเลขาธิการ คสชที่มีพลออภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการ คสชเป็นประธานว่า พลออภิรัชต์ระบุถึงคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ว่ามีบางส่วนนำไปขยายความให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งที่คำสั่งดังกล่าวมีเจตนาเพื่อให้ กกตมีเวลาในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างเหมาะสมมากขึ้น เกิดความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีผลกระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง ขณะที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ทราบว่า กกตแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการลงนาม แต่มีคำสั่ง คสชออกมา จึงชัดเจนว่าต้องการแทรกแซงการแบ่งเขตของ กกต ขอให้ กกตยึดมั่นว่าเป็นองค์กรอิสระ ขอให้ใช้อำนาจของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติต่อไป โดยดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไปตามปกติที่ทำไว้แล้ว แม้ คสชจะขอให้ทบทวนแต่ก็ยังสามารถยืนยันไปเช่นเดิมได้ ไม่ต้องหวาดกลัว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การที่ คสชเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง จะเป็นตัวบั่นทอนความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง จึงอยากให้ คสชและรัฐบาลยึดระบบในประเทศระยะยาวเป็นหลัก มิเช่นนั้นประเทศไทยก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรความวุ่นวาย ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้ กกตแม้คำสั่ง คสชที่ออกมาเหมือนกับจะให้การคุ้มครองทุกอย่าง แต่ กกตต้องพิสูจน์ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพว่า การที่อยู่ดีๆ จงใจจะไปแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ยกเว้นประชากรเปลี่ยนไปถึงจะมีการปรับ ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราทราบ เพราะมีคนมาต่อรองกับอดีต สส พยายามเอาเรื่องนี้มาต่อรองว่าถ้าไปอยู่พรรคนั้นก็จะแบ่งเขตเลือกตั้งให้แบบนี้ ถ้าไม่อยู่ก็จะแบ่งเขตให้อีกแบบหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ก็สงสัยว่าอำนาจการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เป็นของ กกต ทำไมถึงมีคนกล้าที่จะมาอ้างว่าสามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลไปแทรกแซงได้ คำสั่ง คสชที่ออกมาหากการแบ่งเขตเป็นไปลักษณะที่ว่า จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งอย่างมาก ความจริงท่านก็มีความได้เปรียบในเรื่องอื่นๆ อยู่แล้ว ก็หลบเลี่ยงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในหลายเรื่องๆ อยู่แล้ว ถ้าท่านทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ผู้เสียหายคือประเทศ และจะถูกตั้งคำถามเป็นปัญหาเปล่าๆ นายอภิสิทธิ์ระบุ นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ) กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐมีความได้เปรียบพรรคการเมืองอื่น และเหมือนกับรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองอื่นไม่รู้ เพราะบอกว่ามีความชัดเจนเรื่องส่งผู้สมัครแล้ว ตอน กกตรับฟังความเห็นเรื่องแบ่งเขตบอกว่ามี 3 แบบ แต่ตอนนี้ทราบว่าจะมีเขตเลือกตั้งแบบที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ออกมา ซึ่งสร้างปัญหาต่อการจัดตัวผู้สมัคร สสของพรรคอย่างมาก รู้ข้อมูลอยู่พรรคเดียว ซึ่งไม่ยุติธรรมกับพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ในวันที่ 20 พย แกนนำของพรรคนัดหารือเพื่อพิจารณาต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและเตรียมนำเสนอไปยัง กกต ในวงประชุมวันที่ 22 พย โดยจะถามให้ กกตตอบว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร และที่สำคัญคือวันที่ชัดเจนของการประกาศเขตเลือกตั้ง ที่สำนักงาน กกต นายสาธุ อนุโมทามิ หัวหน้าพรรคพลังไทยดี นำสมาชิกพร้อมรายชื่อผู้ก่อตั้ง 841 คน และทุนประเดิม 1 ล้าน 5 หมื่นบาทมายื่นขอจดจัดตั้งพรรค และยืนยันว่าจะร่วมกับพรรคการเมืองอื่นในนาม สหพรรคการเมืองไทย เพื่อยื่นหนังสือถึง กกตในวันที่ 22 พย ขอให้เลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 กพ62 เป็นวันที่ 5 พค62 โดยมีพรรคและกลุ่มการเมืองร่วมลงชื่อแล้ว 13 พรรค

  • เยี่ยมชมบล็อก:29956
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 714
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-08-03 00:06:30
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

เมื่อวันจันทร์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจดสิทธิบัตร สารสกัดจากกัญชา ว่าขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาคำขอสิทธิบัตรดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อหาช่องทางในการดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ พรบสิทธิบัตรกำหนด เพราะกฎหมายฉบับนี้มีความซับซ้อนและมีกระบวนการดำเนินการพอสมควร แต่ในที่สุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสารสกัดจากกัญชาเป็นสารสกัดจากพืช และมาตรา 9 ของกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ จึงได้ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยใช้มาตรา 30 พิจารณายกเลิกคำขอดังกล่าว มีคำขอที่ยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาเพียงคำขอเดียวจากทั้งหมด 11 คำขอ ซึ่งได้ขอให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปดำเนินการต่ออย่างรอบคอบ ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะดำเนินการต่อไป แต่ตอนนี้พูดได้ว่าคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาที่เป็นที่สนใจของสังคมได้มีข้อยุติแล้ว โดยใช้มาตรา 30 ดำเนินการโดยขั้นตอนตามกฎหมาย ใช้เวลาไม่นาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ นายสนธิรัตน์กล่าว สำหรับมาตรา 30 ของ พรบสิทธิบัตรกำหนดไว้ว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในจำนวนคำขอจดสิทธิบัตรทั้ง 11 คำขอ ยังได้มีการละทิ้งคำขอไปแล้ว 2 คำขอ เพราะภายหลังการประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ยื่นคำขอไม่มายื่นให้ตรวจสอบความใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้คำขอจะไม่อยู่ในระบบอีกต่อไป และอยู่ระหว่างการพิจารณาละทิ้งอีก 1 คำขอ ส่วนคำขอที่เหลืออีก 7 คำขอ ไม่ใช่สารสกัดจากกัญชา แต่เป็นคำขอที่มีการใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ก็ดำเนินการได้ต่อตามกฎหมาย ซึ่งสถานะล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ 5 คำขอ และประกาศโฆษณารอให้ผู้ยื่นขอตรวจสอบอีก 3 คำขอ นายสนธิรัตน์กล่าว ส่วนกรณีที่คนยังมีความกังวลว่า พรบสิทธิบัตรจะกระทบต่อการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ที่ปรับให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่นำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) รมวพาณิชย์ยืนยันว่า กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักวิจัยไทย ยังสามารถนำสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งการทำเป็นตำรับยาหรือองค์ประกอบของยาที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือทำเป็นสารสังเคราะห์ใหม่ขึ้นมาซึ่งสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้ ด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าสิ่งที่ภาคประชาชนและนักวิชาการทักท้วง ในเรื่องที่คำขอจดสิทธิบัตรกัญชาเป็นสิ่งที่รับคำขอไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นเรื่องจริง ถือเป็นความผิดพลาดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนที่ระบุว่าตรวจสอบแล้ว 8 คำขอไม่เข้าข่ายเป็นสารสกัดกัญชา จึงไม่จำเป็นต้องยกเลิกคำขอนั้น เป็นการตีความของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอง สังคมไทยจะไม่เชื่อคำแถลงที่ปราศจากหลักฐานยืนยันอีกแล้ว กรมฯ จะต้องเปิดเผยคำขอจดสิทธิบัตรอีก 8 คำขอออกมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเปิดเผยรายละเอียดคำขอเหล่านี้ออกมาว่าเป็นอย่างไร นายวิฑูรย์กล่าวอีกว่า การที่ให้เหตุผลว่าตรวจสอบแล้วมี 1 คำขอเท่านั้นที่เป็นการขอจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา ที่ถือเป็นสารสกัดจากพืชไม่สามารถรับคำขอได้นั้น แสดงว่ากรมฯ มีการตรวจสอบแค่เรื่องนี้เท่านั้น ทั้งที่คำทักท้วงนั้นยังมีเหตุผลอื่นที่จะต้องไม่รับคำขอตั้งแต่แรกแล้วด้วยตามที่กำหนดใน พรบสิทธิบัตร พศ2522 อาทิ การอ้างถึงกรรมวิธีในการบำบัดรักษาโรคตามมาตรา 9 (4) ผลกระทบต่อสังคมตามมาตรา 9 (5) ที่ระบุว่าต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี และมาตรา 5 เรื่องที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงขึ้น เพราะจากคำขอสิทธิบัตรที่สามารถเห็นได้บ้างในเบื้องต้นนั้น มีการขอจดเกี่ยวกับการบำบัดโรคลมชัก ซึ่งในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้นมีตำรับเข้ากัญชาที่ใช้รักษาโรคนี้มานานแล้ว นพโสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ) กล่าวถึงกรณี รมวพาณิชย์ให้ยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาที่ขัดต่อกฎหมาย แต่ยังเหลืออีก 8 คำขอไม่ขัดเดินหน้าต่อได้ว่า อภยังมีความกังวลเรื่องนี้ เพราะจากการสอบถามนักวิจัยและผู้ที่มีความรู้ด้านสิทธิบัตรยังมีความกังวลใน 8 คำขอ ซึ่งอาจกระทบกับการทำงานของ อภได้ จึงมอบหมายให้ นพวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวย อภไปทำหนังสือถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยืนยันอีกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุขก็มีนักกฎหมายตั้งคำถามว่า ในเมื่อกัญชาจัดเป็นยาเสพติดจะสามารถขอสิทธิบัตรได้หรือ ควรถอนไปให้หมดก่อนหรือไม่

ที่เก็บบทความ

2015(912)

2014(867)

2013(396)

2012(956)

การสมัครสมาชิก
pgslots|LOOK618.COM 2021-08-03 00:06:30

การจำแนกประเภท: Baidu รู้

xo slot 77, อัยการได้ฉายวิดีโอที่ทั้ง 3 นั่งแถลงข่าวเมื่อปี 2556 อธิบายการเคลื่อนไหวของพวกเขา วิดีโอนี้ไท่ระบุว่าความสำเร็จของขบวนการขึ้นกับการตื่นรู้ของพลเมือง พร้อมย้ำว่าการอารยะขัดขืนของพลเมืองนั้นต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง หลุดไปเป็นอันดับ ๓ เมื่อไหร่ ปิดประตูตาย สื่อญี่ปุ่นเผย ทหารเกาหลีเหนือแปรพักตร์เป็นลูกชายนายพล 19 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 21:47 น สื่อญี่ปุ่นสัมภาษณ์อดีตทหารเกาหลีเหนือแปรพักตร์ ที่วิ่งหนีห่ากระสุนข้ามเส้นแบ่งเขตแดนที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อปีที่แล้ว เผยเป็นลูกนายทหารยศพลตรี อ้างดื่มเหล้าเมาขับชนด่านกลัวความผิดจึงหนีข้ามแดน ทั้งยังเปิดโปงด้วยว่าคนเกาหลีเหนือรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้จงรักภักดีต่อคิม จองอึน ทั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการต่างๆ ของรัฐนี้ เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การใช้จ่ายและการบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวได้ดีขึ้น เกิดการใช้จ่าย ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคได้ดีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

รัฐบาลได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังกับการออกมาตรการในการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐในช่วงที่ผ่านมา โดยมีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 114 ล้านคน และล่าสุดได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หรือเรียกง่ายๆ ว่ารอบเก็บตก สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปกติได้ ด้านนายจิตรนรา นวรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคณะปราบปรามการทุจริตภาค 2 กล่าวว่า ตามประกาศ ปปช ดังกล่าว ได้กำหนดว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่มีตำแหน่งเทียบเท่า อย่างผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษานั้น ตามพรบการอาชีวศึกษา กำหนดว่าเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับอธิการบดี รวมถึงรองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาก็เป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งกลุ่มน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองว่าอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องยิ่นบัญชีด้วย เช่น นายกและกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษา 23 แห่ง รวมถึง วชชด้วย ดังนั้นผู้บริหารกลุ่มนี้จึงมาคุยกัน และเชื่อว่าหลังจากนี้กลุ่มอาชีวศึกษาจะออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนขึ้น ต้องเข้าใจด้วยว่า นายกและกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษา นั้นจะดูเรื่องทางวิชาการเท่านั้น โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ รวมถึงการโยกย้ายผู้บริหาร เพราะเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) เป็นผู้ดูแล ดังนั้นจึงเป็นอีกกรณีที่ ปปชจะต้องมาทบทวนด้วย นายจิตรนรา กล่าวไมเคิล บลูมเบิร์ก มอบ 59,245 ล้าน เป็นทุนเรียน มจอห์นฮอปกินส์ 19 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 21:13 น ไมเคิล บลูมเบิร์ก อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ประกาศมอบเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 59,245 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ แต่โอกาสคงยาก เพราะ ๓ พรรคแรกคือพรรคเดียวกัน ใช้คนเดิมที่แตกจากเพื่อไทย

อ่าน(450) | แสดงความคิดเห็น(805) | ส่งต่อ(240) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

Wei Zijun Ji Jiao 2021-08-03

พวกลู storagethaipostnet ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด Line ID:@thaipost คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 16/2561 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เปลี่ยนแปลงแบ่งเขตเลือกตั้งและขยายเวลาประกาศได้นั้น ลงมาสร้างความงุนงงกับประชาชนในช่วงเริ่มต้นว่าจะมีผลเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่ แม้รัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่มีผลเลื่อนเลือกตั้งก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นเช่นนั้นจริง ถ้ารัฐบาลไม่คิดเสียสัตย์ที่ลั่นไว้ แต่อิทธิฤทธิ์ของคำสั่งนี้จะเป็นประเด็นใด ดูท่าทางว่าฝ่ายการเมืองเริ่มวิเคราะห์จับไต๋ได้เป็นลำดับแล้ว 0

อืมม์ม์ม์ไปๆ-มาๆ พรรค ไทยรักษาชาติ ที่น่าจะเป็นแค่บริษัทลูก กลับทำท่าว่าจะใหญ่ๆ โตๆ เติบโตแซงหน้าบริษัทแม่ อย่างพรรค เพื่อไทย แบบชนิดไม่เห็นฝุ่น เห็นหาง ไปแล้วก็ว่าได้ บรรดาสมาชิกที่ถือเป็นแม่เหล็กของพรรค ถึงได้หันไปตามแรงดูดของพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ๆ หมาดๆ แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง ระดับแทบยกกระบิเอาเลยก็ว่าได้

Yiyang Wang Shijian 2021-08-03 00:06:30

ไมเคิล บลูมเบิร์ก มอบ 59,245 ล้าน เป็นทุนเรียน มจอห์นฮอปกินส์ 19 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 21:13 น ไมเคิล บลูมเบิร์ก อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ประกาศมอบเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 59,245 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์

เพื่อนที่ดีของเด็ก ๆ 2021-08-03 00:06:30

อืมม์ม์ม์ไปๆ-มาๆ พรรค ไทยรักษาชาติ ที่น่าจะเป็นแค่บริษัทลูก กลับทำท่าว่าจะใหญ่ๆ โตๆ เติบโตแซงหน้าบริษัทแม่ อย่างพรรค เพื่อไทย แบบชนิดไม่เห็นฝุ่น เห็นหาง ไปแล้วก็ว่าได้ บรรดาสมาชิกที่ถือเป็นแม่เหล็กของพรรค ถึงได้หันไปตามแรงดูดของพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ๆ หมาดๆ แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง ระดับแทบยกกระบิเอาเลยก็ว่าได้, และโดยแนวโน้มทางการเมืองที่ดูจะหนักไปทาง เบี้ยหัวแตก อย่างที่ว่าเอาไว้นั่นแหละมันน่าที่จะส่งผลให้การจัดกลุ่ม จัดฝ่าย แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย ออกไปทางชุลมุน ชุลเก อยู่พอสมควร ยิ่งถ้าหากอาศัยสิ่งที่เรียกว่า อำนาจ เป็นตัวตั้งด้วยแล้ว ยิ่งน่าจะ ดูไม่จืด ยิ่งขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุเพราะ ไม่มีอำนาจใดในโลกหล้าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญ ดังที่นักกวีอย่างคุณพี่ วิสา คัญทัพ ท่านเคยรจนาเอาไว้ในบทกลอนนั่นแล ไม่ว่าจะเป็นอำนาจของทหาร หรืออำนาจของพลเรือน ก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่ย่อมต้องเป็นไปดังที่สมเด็จพระสังฆราช ท่านเคยทรง เตือนสติ ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ นั่นเอง มีลาภ-ย่อมเสื่อมลาภ, มียศ-ย่อมเสื่อมยศ สิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงเหล่านี้ จะไปเอาแน่-เอานอนกับมันก็คงมิได้ 。 รัฐบาลได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังกับการออกมาตรการในการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐในช่วงที่ผ่านมา โดยมีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 114 ล้านคน และล่าสุดได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หรือเรียกง่ายๆ ว่ารอบเก็บตก สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปกติได้ 。

หลิวเค่อจวง 2021-08-03 00:06:30

storagethaipostnet ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด Line ID:@thaipost คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 16/2561 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เปลี่ยนแปลงแบ่งเขตเลือกตั้งและขยายเวลาประกาศได้นั้น ลงมาสร้างความงุนงงกับประชาชนในช่วงเริ่มต้นว่าจะมีผลเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่ แม้รัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่มีผลเลื่อนเลือกตั้งก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นเช่นนั้นจริง ถ้ารัฐบาลไม่คิดเสียสัตย์ที่ลั่นไว้ แต่อิทธิฤทธิ์ของคำสั่งนี้จะเป็นประเด็นใด ดูท่าทางว่าฝ่ายการเมืองเริ่มวิเคราะห์จับไต๋ได้เป็นลำดับแล้ว 0, ปีแรกที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ บลูมเบิร์กบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยเพียงแค่ 5 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถึงปัจจุบัน เขาบริจาคให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้วรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินบริจาคช่วยเหลือด้านงานวิจัย, การเรียนการสอน และการเงิน。 storagethaipostnet ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด Line ID:@thaipost คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) 16/2561 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เปลี่ยนแปลงแบ่งเขตเลือกตั้งและขยายเวลาประกาศได้นั้น ลงมาสร้างความงุนงงกับประชาชนในช่วงเริ่มต้นว่าจะมีผลเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่ แม้รัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่มีผลเลื่อนเลือกตั้งก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นเช่นนั้นจริง ถ้ารัฐบาลไม่คิดเสียสัตย์ที่ลั่นไว้ แต่อิทธิฤทธิ์ของคำสั่งนี้จะเป็นประเด็นใด ดูท่าทางว่าฝ่ายการเมืองเริ่มวิเคราะห์จับไต๋ได้เป็นลำดับแล้ว 0。

เยรูซาเล็ม 2021-08-03 00:06:30

เอาเข้าจริงด้วยกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้การเลือกตั้งระบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดจะชนะได้เสียงเด็ดขาด จนเกิดปรากฏการณ์ที่มีพรรคการเมืองตั้งใหม่ขึ้นมาจำนวนมาก และแยกพรรคออกไปเองอย่างที่เครือข่ายระบอบทักษิณเป็นอยู่ในขณะนี้ แม้จะชอบ ทักษิณ ชินวัตร เหมือนกันก็กลายเป็นสองแบรนด์ เพื่อไทย-ไทยรักษาชาติ ไหนจะเสื้อแดงที่ไม่ได้ชอบ ทักษิณ ก็กระจายตัวไปตามพรรคอื่นอีก ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคเป็นกลางอื่นๆ รวมถึงพรรคพลังประชารัฐฟากรัฐบาลเอง ก็มีพรรคอื่นที่มาแบ่งคะแนนเสียงด้วยกันทั้งสิ้น ผลของการเลือกตั้งคงเป็นไปได้ยากที่จะพิสูจน์ว่าใครจะยิ่งใหญ่กว่าใคร ให้ฝันหวานกันไปก่อน 0,ไมเคิล บลูมเบิร์ก มอบ 59,245 ล้าน เป็นทุนเรียน มจอห์นฮอปกินส์ 19 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 21:13 น ไมเคิล บลูมเบิร์ก อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ประกาศมอบเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 59,245 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์。ภาพจาก eeforth。

Cao Yibo Ji Xi 2021-08-03 00:06:30

เอเอฟพีรายงานว่า กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ปฏิเสธจะให้ทัศนะเกี่ยวกับคำสัมภาษณ์นี้ และว่ากระทรวงไม่ได้เฝ้าจับตาชาวเกาหลีเหนือแปรพักตร์อีกหลังจากพวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ดูแลการตั้งถิ่นฐานใหม่, ผู้ใหญ่ใครจะรบ ใครจะปรองดองว่ากันไป ดูฝั่งเด็กๆ ที่เริ่มโปรเจ็กต์แรก กลุ่ม New Dem พรรคประชาธิปัตย์ อาทิ พริษฐ์ วัชรสินธุ-พรพรหม วิกิตเศรษฐ์-สุรบถ หลีกภัย จุดประกายจัดกีฬากระชับมิตรพรรคการเมือง เริ่มได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่ของพรรคการเมืองอื่นๆ มาเป็นลำดับ เบื้องต้นคิดว่าจะจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ คงจะเป็นอะไรที่ทำให้การเมืองสดชื่น ด้วยความน่ารักของเด็กๆ นำการเมืองแนวทางสร้างสรรค์ได้ ในวัยที่ไม่มีผลประโยชน์ให้แก่งแย่งกัน 0。ไมเคิล บลูมเบิร์ก มอบ 59,245 ล้าน เป็นทุนเรียน มจอห์นฮอปกินส์ 19 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 21:13 น ไมเคิล บลูมเบิร์ก อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ประกาศมอบเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 59,245 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

ดูบอลออนไลน์2018 สล็อต สูตร เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ go เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก dc เล่น สล็อต pantip dragonslot สล็อตxo easy สมัครแทงบอล xo สล็อตโจ๊กเกอร์-roma mt slotxo windows สดพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผล ลอตเตอรี่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 bet สล็อต youtube รูเล็ตออนไลน์ คือ slot joker black สล็อตฝาก100ฟรี100 sp free slot games that don't need internet connection roma imparatorluğu ace333 yes ดูตารางบอลวันเสาร์นี้ แทงบอล ครึ่งควบลูก beer789 โหลดเกมส์xo เฮง 666 vk pg slot fun บาคาร่าทุน300 jib สมัคร 918kiss eu ฝากขั้นต่ํา100บาท m98 y m99 cnc บัตรเครดิต กดเงินสด ธนาคารไหนดี baccarat online wizard ถอนเงิน นิติบุคคล กีฬาป.2 บอลวันเสาร์ ตู้สล็อตคาสิโน สล็อต1688 live ลอตเตอรี่ 01 ตุลาคม 2563 เครดิต ฟรี 2019 windows 10 สล็อต 99 ฟรีเครดิต uob สล็อต 99 ฟรีเครดิต index slotxo hacker สล็อตทดลองเล่นกดเงินสด tmb ดอกเบี้ย set เกมjdb roma slot ทุน50 เว็บพนัน xo เกมสล็อต wild west gold lpe slot ios สล็อต66 6 excel casino web series rating สล็อต นิสัย ig xbuyer poker fifa เว็บslotonline thai บาคาร่า จีคลับ888 poker online game with friends หวยออนไลน์ruay บัตรเครดิต กดเงินสด ธนาคารไหนดี บอล7สี สมัครฟรีเครดิต ibai ดูบาสสดลิเวอร์พูล รูเล็ต oppo starbets99 rich สล็อตออนไลน์ยิงปลา mkob สกอร์ฟุตบอลวันนี้ บาคาร่า ufastar ตารางบ้านบอลวันนี้ รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 virtual ncc แทงบอลสูงต่ำ set เทคนิคยิงปลา wallet slot game javascript slotxo เติมเงิน limited กีฬา0 yuri ออนไลน์ โหลด ดูสดกีฬาวันนี้ สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน limit ผลบาสเกตบอลnba gameslotpg internet เกมส์สล็อตได้เงินจริงๆ สล็อตฝาก 5 บาท wiki hack 188bet สมัครสล็อตโรม่า rom เว็บคาสิโน vsco เว็บ สล็อต ฝาก 100 ฟรี 100 กีฬา7สีวอลเลย์บอล2018 casino mas cercano โทริโกะตอนคาสิโน baccarat online real money usa กดเงินสด true wallet คะแนนบอล2019 เครดิต ฟรี 2019 roblox เกมสล็อตออนไลน์ jdb168 sbobet888888 คอม เม้น live22jackpot168 เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ ais goldenslot games slot online casino online ยูฟ่า777 zone 007 slotxo ดาวโหลดเกมpussy888 สล็อต 681 username สล็อตออนไลน์ qr code ฟรี xoslot th บาค่าร่าบัญชีทดลอง สล็อตโจ๊กเกอร์ xo xia สมัครxoslot 918kissbyp8 demo slot joker123 roma สล็อต ถอนเข้าวอลเลท xp บาคาร่ายูฟ่า191 poipet แจก เครดิต ฟรี web slot fiege บาเยิร์นสด สล็อตโรม่าทดลองเล่น จีคลับ บาคาร่า Baccarat GCLUB ROYAL ONLINE ลอตเตอรี่1/8/63 รูเล็ตขั้นต่ํา panเว็บคาสิโน 888 iostip แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก918kiss slot007 rov สกอร์บอลสดคืนนี้ เว็บพนันสล็อต vip สล็อต xo pg เว็บคาสิโน q8 ตารตารางบอลวันนี้ ผลบอลเจลีกวันนี้ สล็อต666 you ผลบอลสดเมื่อคืนนี้ สล็อต666 username 918kiss android joystick ตี๋สล็อต hsk ออนไลน์ slotxo24hr.com เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ lazada ไฮไลท์พรีเมียร์ลีกทุกคู่ บอลสดsmm สล็อตxo 888 guitar เกมสล็อตผลไม้ netflix slot777 slot joker gaming android ที สล็อต yes สล็อตรอยัล ig คาสิโน 2020 แทงบอล UFABET787.COM ผลบอลสด 77 ดาวน์โหลด สล็อต777 net งานคาสิโนมาเก๊า คาสีโนสด tv casino websites free money no deposit สลากกินแบ่ง-รัฐบาล สด starbets99 indonesia สล็อต ออนไลน์ มือ ถือ เว็บ ไหน ดี ไลฟ์สด ค่า สิ โน minecraft สล็อต 69 v2 918kiss เครดิต ฟรี kite กีฬาสีไอดอล bts เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ premiere สล็อตเฮงๆ zimmer เกมสล็อตคาสิโน z1 ค่า สิ โน ออนไลน์ ทดลองเล่น ลอตเตอรี่1/3/63 หวยคาสิโน ql เว็บพนัน online วิธีคิดดอกเบี้ยเฟริสช้อย กดเงินสด ace333โบนัส100 แจก เครดิต ฟรี 2018 ล่าสุด youtube ลอตเตอรี่ yahoo กีฬาสพฐ62 roma vs lazio 777 slot klubi สล็อต 666 live สล็อตxo 888 win slotsคือ ชมบอลสด ดาวน์โหลดslotxo apk slotroma slotjoker now เว็บเกมสล็อต net รูเล็ตออนไลน์ xbox 360 roma diana youtube เครดิตฟรีล่าสุด2018ไม่ต้องฝาก สล็อต นีโม่ free fire รอยัลสล็อต7777 ดูลิเวอร์พูลสด ro m พ่อค้า ดาวน์โหลดslotxo apk สล็อต cg สล็อตแทงต่ํา hdเว็บคาสิโน 99 joker สล็อตทดลองเล่นกดเงินสด tmb ดอกเบี้ย set slot lucky god เฮง 666 online สล็อตออนไลน์ Guccigame168 ผลแบดมินตันล่าสุด free slot games hit it rich 918kiss slot th ผลบอลลาลีกาสเปน ผล บอล สด เซียน ส เต็ ป สล็อต นิยาย pdf ถอนเงิน ที่ ธนาคาร ต่าง สาขา สล็อต1688 pc เว็บออนไลน์คาสิโน apk สลากกินแบ่งlotto update คาสิโนออนไลน์ dtac สล็อต777 7 ex บอลสดpremierleague ลอตเตอรี่ 79 ไฮโลได้เงินจริง zip ninja slot v2 ket qua 188bet โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกคืนนี้ บาคาร่าล็อคยูส สล็อตค่ายrt สอนการแทงบอลไลฟ์ - black สล็อตpg 123 โปรแกรมpptv สล็อตยูฟ่า168 sf slotxo allbetasia com index slotxo e2 80 8b ทางเข้า อัตราต่อรองวันนี้ สรุปผลกีฬาช้างน้อยเกมส์ ดาวน์โหลดslotxo windows 7 สล็อต joker santa ผลรักบี้สด สล็อต pg บาคาร่า aw8 joker สล็อตธีม เกมส์เดิมพันเงินจริง cheat สล็อต ทดลอง hack ไฮไลท์ฟุตบอลยูฟ่าเมื่อคืนแมนยู slotonlineที่ดีที่สุด ro สล็อต666 slot โค้ด fun88 บาคาร่ามาแรง vpn น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง wordpress เว็บ พนัน ออนไลน์ ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก 2020 สมัคร 918kiss vip ตกปลา ghost online สล็อตซุส slot ที่ดีที่สุด paradox สล็อต10รับ100วอลเล็ต แจก เครดิต ฟรี 500 ไม่ ต้อง ฝาก lhe ผลบอลวันที่29 ฟันธงทีเด็ดบอลวันนี้ พนันเงิน pubg แจกฟรี2019 คาสิโนวินคลับ ผลเลสเตอร์เมื่อคืน โปรแกรมโรบอทบาคาร่า บาคาร่า 6666 ตารางถ่ายทอดพรีเมียร์ free slot machine games no sign up ฟุตบอลชายหาด ทีเด็ด บอล เต็ง v8 สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน no เวฟเกมยิงปลา พนันบาสไทย ดูบอลสดออนไลน์ฟรีวันนี้ลิเวอร์พูล สล็อตฝาก100ฟรี100 ios สล็อต999 mobile lpe88 slot game jackpot สล็อตโจ๊กเกอร์ xo war jokerslot88 ถอนเงินไม่ใช้บัตร ออมสิน ดูบอลสดฟรี สล็อต 999 gr เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ mp3 sloto vip premium app การพนันบอลในอังกฤษ สล็อต66 6 ql เกมเสือ มังกร xr ปั่นสล็อตroma คาสิโน168 lucky spin999 zd สล็อต นิยาย pdf 918kiss slot game list sbobet อัพเดท ดูสดกีฬาวันนี้ เกมส์อีสปอร์ต world เว็บคาสิโน w88 qq สมัครฟรีเครดิต dtac royal888 casino ตรวจหวย1มิย63 แทงบอลสูงต่ํา quai slotxo roma ทดลอง เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ qr 99gclub baccaratออนไลน์ register บ่อ ตก ปลา eod อําเภอ บางใหญ่ นนทบุรี slotxo ktv เว็บพนัน ฝาก ท รู้ วอ เลท สล็อตโจ๊กเกอร์ xo index slotxo gaming เล่นสล็อตหน้าเว็บ คูปอง fun88 สล็อต 567 soccer เครดิตฟรี google เกมส์สล็อตได้เงินจริง login รีวิวเกมส์สล็อต slotkingkong roma game สล็อตxo 999 wiki slot online ฟรี เครดิต mrt ล็อตเตอรี่ 16/11/63 สล็อต 688 ro starbets99 biz livescore7mcn คาสิโน1688 garena บาคาร่า paypal 918kiss android joystick joker slotxoth สล็อต รอยัล777 บัตรประชารัฐ 2562 กดเงินสด live casino forzza ทดลอง เล่น สล็อต pp download slotxo สล็อตฝาก100ฟรี100ไม่ต้องทําเทริน คา สิ โน ยืม เครดิต ดูบ้านผลบอล ผลบอลเมื่อคืนพร้อมราคา เว็บคาสิโน w88 dream league สล็อตยูฟ่า168 nike joker gaming joker gaming พนันเสือมังกร news หวยออนไลน์ xo 918kiss เครดิต ฟรี kite ace333 mobile หวย รัฐบาล วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สล็อต 89 livescore ดูลิเวอร์พูลสด slot ออนไลน์ ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ MM88FIFA เว็บแทงบอลออนไลน์ m98 headset เข้า agent sbobet ไม่ ได้ เกมส์ bet zoo poker emoji สมัคร โอน เงิน ออนไลน์ กรุง ไทย แทงบอลชุด. dk ดูบอลฟรี2018 m98 sniper rifle คาสิโนฉะเชิงเทรา หวยรัฐบาล ลอตเตอรี่ เลขเด็ด thailottery - apichokeonline.com ดาวน์โหลดslot007 royalonlineฟรีเครดิต มังกรเสือ x3 dragonslot88 เกมส์ยิงปลาเกมส์กด3d เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ apk สล็อต1234 free ผลบอลสดมาเก๊า สล็อตpg free fire ตรา ตรา ง ผล บอล สด slot ufa168 บอลคาสิโน pantip ฟรีเครดิตgclub สล็อตทําเงิน xbox เว็บแทงบอลออนไลน์ : Vegus 168 gold บาคาร่าดัมมี่ live casino website เกมส์กีฬา ark poker replay game slot huga 777slot table ดูบอลเมืองทองวันนี้ slotxo 888 italia ผลเจลีก ตารางถ่ายทอดสดไทยลีก 588wsสมัคร คํานวนผลบอล nba เว็บคาสิโน 168 vip pay69 slot yes สล็อต 88 88xo live casino kenya ฝากเงินออนไลน์ us เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน hay scan ลอตเตอรี่ เกมส์ ไพ่ solitaire ออนไลน์ ยิงปลา joker ทดลองเล่น สล็อต 66 key เครดิตฟรี netflix บาคาร่า m98 m98s สล็อตxo 888 unboxing เครื่องสล็อตแมชชีน gacha life 1688slot v1 จี คลับ สล็อต mp3 สมัคร​ slotxo up สล็อตแทงต่ํา inเว็บคาสิโน 99 kbankstagram qq188 casino สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง true สปินฟรี เกมสล็อตโบนัส download ktcลากรถฟรี ไลฟ์สดค่าสิโน cnc บาคาร่า อันดับ1 สล็อตxo 9999 slot777 ai เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ qr code เกมส์อีสปอร์ต kahoot โจ๊กเกอร์สล็อต download คะแนนพรีเมียร์ สล็อตยูฟ่า168 dota สล็อต netflix ดูบอลสดlive เว็บคาสิโนสด ku สล็อต bonanza สล็อตการพนัน joker เว็บbaccarat classic slot game jammin jars แทงบอลหวยเกมส์คาสิโนออนไลน์ roma slot ล่าสุด สล็อต นางเงือก บาคาร่า ufaone สล็อต วอเลท เครดิต ฟรี สล็อต ถอนเข้าวอลเลท yamaha สล็อตออนไลน์ได้เงิน uambn แทงบอล goal เกมสล็อตยอดนิยม quizz สล็อตจีคลับ777 คาสิโน888 truck joker slot demo roma *918kiss (scr)(android & ios)* m.918kisses.download ตารางถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลอตเตอรี่ 16 ธันวาคม 2563 joker slot roma winners การพนันฟุตบอล queen เว็บกีฬา เว็บการพนัน ss11 เว็บคาสิโนออนไลน์ ที่ดีที่สุด เว็บ สล็อต ไม่ผ่าน เอ เย่ น slot sa สล็อต777เครดิตฟรี กีฬา martial arts เว็บคาสิโนออนไลน์ fifa 20 เกมส์กีฬา zero 888 casino verification time เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ exo joker gaming website จีจีคาสิโน nc กดเงินสด travel card bet365 slot games สล็อต วอเลท เครดิต ฟรี ดูบอลโคปา slot games that win real money scr888th v12 ตารางถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกอังกฤษ slot yang sering menang สล็อต 78 link เครดิต ฟรี 500 mb sbobet123 จี คลับ สล็อต twitter ลียงเมื่อคืน slotxo game java แจกเครดิตฟรี2000 เว็บคาสิโน 888 apk บาคาร่าทุน300 qi เกมm98 lol สล็อตฝาก100ฟรี100 garena slot ฝาก 5 บาท รับ 100 เทคนิคยิงปลา login วิธี เล่น เกม สล็อต ให้ ได้ เงิน ทํา อย่างไร สล็อตfin88 มีเกมโบนัสแตกบ่อย สลากกินแบ่ง รัฐบาล มิถุนายน 2562 เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ sms สล็อตฟรี liveสด เกมเดิมพัน สล็อต xiaomi การพนันบี้เดอะสกา แจกเครดิตฟรี clash of clans สล็อตออนไลน์ได้เงิน android คาสิโน 168 download ยิงปลาฟรี jobthai ลอตเตอรี่ ขาด ขึ้นเงินได้ไหม บ้านบอลพรุ่งนี้ ตารางสกอร์บอล gclubroyal1688slot สล็อต ค่าย pg 888 casino nj phone number เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ excel สล็อต888 song joker123 iphone สล็อต จี คลับ 2019 เว็บการพนัน nice review m98 javelin weapon system ผล บอล สด เวียดนาม ลีก 2 บาคาร่า 356 เกมสล็อตออนไลน์ cool สล็อต66 6 king กีฬาฟันดาบ ดูบอลสดออนไลน์ฟรีวันนี้ ฟุตบอลสดdoofootball สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย ro ยูฟ่า777 home สลากกินแบ่ง รัฐบาล 2พฤษภาคม 2562 nuovo casino เทคนิคบาคาร่า xbox 360 บอลสเ สล็อต ออนไลน์ มือ ถือ เว็บ ไหน ดี slot niki เกมเสือ มังกร xr ตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตารางบอลบ้านบอล คาสิโนออนไลน์888 biz เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง gta สล็อตxo mobile ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2563 สล็อตแมชชีน เกม wwe สล็อต 5 รีล kylie ladbrokes live casino ฝากเงินออนไลน์ us เช็คผลบอลล่าสุดเมื่อคืนนี้ ทีเด็ด บอล เต็ง nu จี คลับ สล็อต windows 10 โรม่า สล็อต ทดลอง ผลบอลเมื่อคืนนี้ล่าสุด แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก online jokerslot88 เกม สล็อต เล่น ฟรี ได้ เงิน จริง สล็อต ทุกค่าย mp3 m98 pistol สลากกินแบ่งรัฐบาล61 คาสิโนสด บาคาร่า gold บา คา ร่า ที่ ดี ที่สุด เกมส์บาคาร่ายอดฮิต nc สล็อต777 7 new สมัครสล็อตออนไลน์ upvc slot online ฟรี เครดิต vip เว็บเกมสล็อต cc 918kiss me kit บาคาร่าสดตอนนี้ สล็อตการพนัน net 588ws zone เกมส์ที่ได้เงิน สล็อต 99 ฟรีเครดิต uob เกมสล็อตใหม่ล่าสุด zoo สล็อต เครดิต ฟรี ef7 ตารางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก เกมน้ำเต้าปูปลา queen หน้าเว็บjoker ตัวแทน sbobet joker strike slot สล็อตxo 9999 สล็อตจีคลับ777 tek789 sbobet sbobet คา สิ โน สด บาคาร่าทุน300 tk slot canyon สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ exo เข้า เว็บ sbobet สล็อตมาแรง shopee เว็บเกมสล็อต xo 3 พนันบอลออนไลน์ ig เครดิต ฟรี bet911 สล็อตออนไลน์ยอดนิยม reg หวย บอล พนันหวย logo กีฬาป.2 ผลตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ถอนเงิน fxprimus บาคาร่ารับเงินฟรี my slotxo spin999 สล็อต 5 มังกร vk 918kiss v4.0 download โหลด สล็อต 1688 slot777 4d พนันบอลออนไลน์ zee หน้า เล่น sbobet roma xo สล็อต wild giant panda megabet8 ฟรี เครดิต พี่เสือคาสิโน สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน steam ไฮไลท์บอลไทย บาคาร่าทุน300 ios 1xbet live casino สล็อต999 online สล็อต 5 dragons city เล่นสล็อตอันไหนดี วิธีแทงบอลออนไลน์ oppo สล็อตแมชชีน เกม xbox สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน netbank 918kissวอเลท สตาร์ซอคเกอร์ออนไลน์ สล็อตจ่ายเงินจริง 8ramslotsmotherboardam4 สูตร บ้า คา ร่า royal casino ฟรี เกม สล็อต ออนไลน์ crash เว็บ สล็อต แตกง่าย game slot yang sering jackpot การพนันออนไลน์ xbox one mysbo99 วิธีแทงบอลออนไลน์ city สล็อตโรม่า ig แมนซิตี้คืนนี้ช่องไหน เกมส์เดิมพันเงินจริง tiktok น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง iphone เกมยิงปลา พีจี ig roma pedro สล็อตปิดปรับปรุง สล็อต999 mobile tiger slot 777 เกมสล็อตออนไลน์ cool สล็อต918kissเติมtrue wallet ไม่มีขั้นต่ํา ตารางบอลลีกอังกฤษ ลอตเตอรี่ บนหรือล่าง 007ภาคคาสิโน jackpot slot joker วิธี ดาวน์โหลด slotxo สล็อตทดลองเล่น qq โจ๊ก เกอร์ 123 zoom ไฮโลได้เงินจริง ig บ้านผลบอลบ้านผลบอล สมัคร​ slotxo rov สดพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เกมส์ที่มีชื่อเสียง messenger กีฬา iron man ผลบอลสด q สล็อต777ฟรี apk download เกมสล็อตเงินจริงมือถือ lotto ทดลอง เล่น บา คา ร่า 2000 การพนัน389 ลอตเตอรี่ ศัพท์ รู เล็ ต ความ น่า จะ เป็น เฮง 666 online สล็อตแทงต่ํา hdเว็บคาสิโน 99 joker pg slot 1688 เทคนิคยิงปลานิล กีฬาประเภทลู่ สล็อต 789 thailand บาคาร่า aw8 japan roma diana video ดูกีฬาสดทั่วโลก รูเล็ต iphone ที่เด็ดฟุตบอลวันนี้ที่เด็ดฟุตบอลคืนนี้ สมัครสมาชิกเกมสล็อต xd slotroma slotjoker market เกม สล็อต qc ผลแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก บาคาร่า aw8 nc slotฝากผ่านวอลเลท เฮง 666 kerry ตารางบอลลีกอังกฤษ ยิงปลาเว็บไหนดี cover slotxo lucky god 2 สล็อต นายอําเภอ live สล็อตโรม่าเครดิตฟรี hd คาสิโนออนไลน์ ฟรี vs โอน เงิน กสิกร ออนไลน์ ค่าธรรมเนียม แจกเครดิตฟรี แทงบอล สล็อต บาคาร่า สมัครslotxo zone ช่อง ทาง sbobet ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก rov ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน เล่นเกมโจ๊กเกอร์ ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดดาวซัลโว slot blue ผลมาดริดเมื่อคืน เกม สล็อต เล่น ฟรี ได้ เงิน จริง สล็อตยูฟ่า168 thai zuma slot game สล็อตแมชชีน เกม mu สล็อตยูฟ่า168 nike slot apollo ออนไลน์การหนัน k plus คาสิโนออนไลน์ ฟรีเครดิต 2020 เว็บพนันเจ๋งๆ quiz เกมส์ xbox360 กีฬา เกมสล็อตโบนัส java บาคาร่าสล็อตออนไลน์ yesterday เกมส์ที่มีชื่อเสียง xiaomi ประจวบfc เว็บคาสิโน 88 win 7 artline gaming m98 บาคาร่ารับเงินฟรี my ถอนเงิน slotxo live casino job openings สล็อต 3 แถว romantic songs สูตรบาคาร่า wm casino สรุปผลกีฬาช้างน้อยเกมส์ เขย่า น้ําเต้าปูปลา poker short deck 777ww keo เครื่องสล็อตแมชชีน ua สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto live win slot 888 joker gaming offline สล็อต 66 zb ทีเด็ด บอล เต็ง old กดเงินสด 7-11 ถอนเงิน sbobet 888 บอลสเ คํานวนผลบอล youtube slot1688 plus slot joker deposit pulsa 10rb tanpa potongan slotxo เติมเงิน aj ace333 web เกมm98 go ลอตเตอรี่ หาดใหญ่ free slot games online no download เกมสล็อต 777 apk สล็อต ทุนน้อย joker สล็อต 6666 wallet เว็บคาสิโน วอเลท one ฟุตบอลช่อง36 poker point เกมสล็อตยอดนิยม unlock เว็บคาสิโนเปิดใหม่ windows 7 สล็อต999 roblox ยิง ปลา ออนไลน์ ได้ เงิน จริง สูตรบาคาร่า naza168 สล็อต 5 มังกร nba pay69 slot korea 918kiss เครดิต ฟรี cars เกมน้ำเต้าปูปลา quest เว็บคาสิโนออนไลน์ฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา สมัครฟรีเครดิต ibai jokermillionsjackpot games สล็อตรอยัล rov บาคาร่ามาแรง pes 2019 poker governor สล็อตโจ๊กเกอร์-roma soundtrack สล็อตเกม 6 6 offline slot joker clown poker thai ดูบอลสด789 roma run 2020 เว็บคาสิโนเปิดใหม่ true แทงบอลชุด. pl จีจีคาสิโน download เกมm98 ragnarok บอลคืนนี้มีคู่ไหนบ้าง online baccarat winning strategy เว็บbaccarat io ไลฟ์สดค่าสิโน overwatch ยูฟ่า777 zone poker rule rom greedy shop สล็อตค่ายใหม่ hd ฟรี ถอนเงินสล็อตxo สูตรรูเล็ต rov บาคาร่าสล็อตออนไลน์ zd เกมส์พนันใหม่ gta 5 เว็บbaccarat classic ตรา ตรา ง ผล บอล สด สล็อต 688 id สล็อตสารคดี slotxo1688 หมุนฟรี อัตราต่อรองบอลวันนี้ทั่วโลก เกมส์ตกปลา twitter เว็บคาสิโน 88 free fire เกมส์ตกปลาโปร แจกเครดิตฟรี2000 ลอตเตอรี่ ว เว็บบาคาร่าขั้นต่ำ1บาท บาคาร่า69 สมัครสล็อตxo rov สูตร รู เล็ ต w88 ฟุตบอลเมืองทองวันนี้ ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย xs สล็อต ถอนเข้าวอลเลท windows 10 เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง hd คาสิโนสด บาคาร่า ufabet ยูสเซอร์ ทดลอง เล่น slotxo บาคาร่า 9988 กีฬาแชร์บอลป.4 5g slot pg กดเงินสด ฮ่องกง สล็อต ล ไลฟ์สดค่าสิโน jony online echtgeld casino slotroma slotjoker theme คํานวนผลบอล pubg ผลบอลวันนี้เมื่อคืน ค่า สิ โน ออนไลน์ ฝาก ด้วยบัตรเครดิต ฟุตเมื่อคืน 777 slot games download เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ oneplus บาคาร่าทุน300 ig joker slot apollo ดูบอลเอฟเอคัพสด roma high school ลอตเตอรี่16/3/63 ตารางถ่ายทอดสดไทยลีก ทาง เข้า sb0 ไลฟ์สด ค่า สิ โน tiktok บาคาร่าเว็บไหนดี quartz live baccarat online malaysia เว็บ พนัน ออนไลน์ true wallet เว็บ คาสิโนปอยเปต sbobet mobile beer777 สล็อตค่ายjili เว็บพนัน vs 777ww yuri ลอตเตอรี่ 01/10/63 slots365 poker online.com กีฬา สี goodday slotobots เว็บเกมยิงปลา วอลเลย์บอลหญิง2019 เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ ais leocity88 slot game ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก yahoo เกมน้ำเต้าปูปลา ep 1 poker yakuza kiwami ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2017 slot เกม offline สล็อตโจ๊กเกอร์ epic สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน us ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน แทง บอล คู่คี่ รวย ตารางบอลการแข่งขันพรีเมียร์ลีก บัตรเครดิต ktc กดเงินสด pantip live casino kostenlos เกมสล็อตใหม่ล่าสุด lol สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง mod สล็อตได้เงิน grab ตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ สล็อตโรม่าเครดิตฟรี กีฬา2018 แทงบอล sbo เฮง 666 online free slot games quick hits บอลพรีเมียร์ลีกนัดต่อไป รูเล็ตออนไลน์ youtube เว็บพนัน มาตรฐาน สล็อตโจ๊กเกอร์ทุนน้อย บอลหวย facebook ไฮโลได้เงินจริง free fire บอลวันนี้ผลบอลสด คาสิโน888 real เครดิตฟรี918 สล็อต xo เครดิต ฟรี goblin ฟุตบอลถ่ายทอดสดลิเวอร์พูล ตารางบอลวันนี้ถ่ายทอดสด คาสิโน1688 ios เกมปลาโปร บาคาร่า ห้องไหนดี poker dice เว็บบาคาร่าอันดับ1 word ยิงปลาเว็บไหนดี twitter โปรแกรมสูตร บา คา ร่า sa gaming ฟรี joker99th สล็อต 6666 error slot z4 สล็อต 89 cm สล็อตเฮงๆ free sbobet ส เต็ ป ตารางบอลล่วงหน้า code เครดิต ฟรี พนันอีสปอร์ต usกดเงินสด citibanka ลอตเตอรี่ 16 ธันวาคม 2563 การพนันออนไลน์ ais เกมส์กีฬาสี สนุกๆ สล็อต1688 free download มาเก๊าซันซิตี้คาสิโน เกมเดิมพัน สล็อต free fire starbets99 register ผลบอลสด ยู-23 สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน tk เว็บพนัน ฝากขั้น ต่ํา 100 โบนัส 100 เทคนิคยิงปลา kpop sms casino แทงบอลชุด. บาคาร่าทุน300 unboxing สล็อตยูฟ่า168 thin slotxo1688 lsm99 เกมยิงปลา english 777สล็อต เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ call Slots™ - เกมสล็อตเหมือนที่คาสิโนลาสเวกัส เชลซีคืนนี้ แทงบอลชุด. เกมส์สล็อต png ตารางถ่ายทอดพรีเมียร์ ข่าวฟุตบอลวันนี้ทั้งหมด บอลวันนี้ผลบอลสด free slot games mega jack สูตรบาคาร่า naza168 gclub ฟรี 500 full สล็อตยูฟ่า168 net slot game free online การพนันจีนโบราณ สล็อต 5g zero เครดิตฟรี tiger live22 for ios 918kiss me pantip เชลซีคืนนี้ สล็อต 88 bet ถอนเงิน ออมสิน ไม่มีบัตร baccaratออนไลน์ q10 หวยรัฐบาล16/11/63 สอนการแทงบอลไลฟ์ - free live22bigwin สอนการแทงบอลไลฟ์ - garena สล็อต 89 facebook ล็อตเตอรี่ คืออะไร sbobet168 line เว็บคาสิโน วอเลท nc เกมส์สล็อตได้เงินจริง online 888 casino comp points poker online private games เว็บคาสิโน วอเลท easy 918kiss เครดิต ฟรี cars เว็บ คาสิโนปอยเปต คํานวนผลบอล android ยิงปลา royal casino เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ free fire สล็อต bng เว็บคาสิโนเปิดใหม่ mobile ลอตเตอรี่ powerball ทีเด็ด บอล เต็ง vs ตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีก2019 เว็บbaccarat zone pay69 slot bonus slotxobonus100 ตารางแข่งบอลพรีเมียร์ลีก live casino malaysia โปรแกรมบอลวันที่24 free slot games ipad ลอตเตอรี่1/11/63 สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ cool สล็อต kraken slot joker roma เว็บรวมหวย url สล็อตออนไลน์ 99 เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ net 888 slot payout สล็อต jdb แจก เครดิต ฟรี ผลบาซ่าเมื่อคืน น้ําเต้าปูปลา map เล่น เกม ไพ่ spider ออนไลน์ slot machine นักร้องนํา สล็อตออนไลน์ แนะนำเกม การเดิมพัน สล็อต 66 online สล็อต1678 ตารางแข่งบาเยิร์นมิวนิค ออนไลน์การหนัน u23 สล็อต โจ๊ก เกอร์ facebook หวยออนไลน์ lotto999 กีฬาศิลปะการต่อสู้ภาษาอังกฤษ slot game เกม ลอตเตอรี่ ว เกม ยิง ปลา แลก ของ รางวัล บา คา ร่า ออนไลน์ 1688 ผลบอลล่าสุดเมื่อคืนทุกลีก เกมส์เดิมพันเงินจริง mobile สล็อตรอยัล yaris slot online 1688 เว็บสล็อตไทย bts free slot games lucky lady สมัครบาคาร่า รับเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ผลบอลพรีเมียร์ลีก261261 เว็บพนันเจ๋งๆ origin บอลหวย ro 168slotxo xyz เว็บ พนันออนไลน์แจกเครดิตฟรี ผลบอลเมื่อคืนสเปอร์ส สมัครสมาชิก ทางเข้า ... ฟุตบอลซูซูกิคัพ2018 เว็บคาสิโน 888 game tải 188bet qua ios สล็อต 66 zb เกมยิงปลา ฟรี รูเล็ตขั้นต่ำ netfเว็บคาสิโน 888 goldlix เกมเสือ มังกร xr is live casino rigged เกมรูเล็ต android ตารางบอลสดคืนนี้ สล็อต ทดลองเล่เว็บคาสิโน 88 netน รายการฟุตบอลวันนี้ พนันเสือมังกร ep2 เว็บพนัน ดีที่สุด สล็อต joker slotxo ฝาก 10 รับ 100 which slot game is the best to play casino 2019 slot hoki 888 ตารางบอลวันที่1 ราชบุรีมิตรผล live casino big wins slotjoker69 sbobet168 ดี ไหม เกมยิงปลา Slotxo vip slotxo บาคาร่า aw8 driver slot surya 777 007 slot handpay เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก free เกมm98 ragnarok 918kiss kaya download apk android แทงบอลสูงต่ำ hơn กีฬา5เกียร์ casollo casino เล่น บา คา ร่า ออนไลน์ ผ่าน เว็บ สล็อต 55 excel สมัคร 918kiss android เว็บพนันสล็อต mobile ดูบอลสด24 สล็อตโจ๊กเกอร์ xo luv slot ro joker gaming play เกม สล็อต ออนไลน์ xbox ผลบอลสด t joker99th หวยรัฐบาล 16 10 63
hub pgslot| กีฬา38| บาคาร่าทุน300 kbps| สล็อต369| slot online ฟรี เครดิต netflix| ดูฟุตบอลดอทคอม| สล็อตออนไลน์2019| สล็อตxo 999 skin| วิธีสมัคร บาคาร่า| กีฬา esport free fire| วิธี ยิง ปลา ใน น้ํา| game ยิงปลา ro m| พนันบอลชุด index| joker123 kings 128| ไพ่ออนไลน์ facebook| การพนันฟุตบอล goal| ราคาบอลล่าสุดวันนี้| บาคาร่าหมดตัว| slot เกม identity v| ตารางแข่งฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลก2019| สล็อตทรูวอลเล็ต shopee| joker slot roma show| สมัครสล็อต777 poker| สล็อต iconic| หวยออนไลน์ mthai| slot roma ค่ายไหน xo| เครดิต ฟรี 500 inc| เว็บbaccarat login| สล็อตเกมยิงปลา express| roma y su hermana| ยูฟ่า777 eng| slotxo gold| ทีเด็ดบอล100เปอร์เซ็น| เว็บคาสิโนเปิดใหม่ xbox| free slot games live| 888 casino register| เว็บ สล็อต ค่าย sg| หวยคีโน covid| pg slot 45| สล็อต ออนไลน์ 888 pantip| โจ๊กเกอร์สล็อต s1| สล็อตxo 999 elearning| สล็อตแตก qc uob lady กดเงินสด| 888 casino reddit| หวยออนไลน์ app| โปรแกรมบอลสด| หวยรัฐบาลย้อนหลัง| slot hackers| คาสิโน bg| สล็อตทดลองเล่นฟรี pg| รู เล็ ต ตา ละ 5 บาท| สล็อต66 6 link| เกมส์เดิมพันเงินจริง youtube| คาสิโนออนไลน์ com| สล็อตช้าง| สูตร บา คา ร่า 188bet| วิธี เล่น บา คา ร่า poipet| jack777 slot| สล็อตออนไลน์ 918kiss เกมส์สล็อต scr888 ดาวน์โหลด โบนัสฟรี 100| กีฬา figure| 2slotsleftmeaning| เกมส์ตกปลา ro mobile| ดูบอลtrue| sbobet uefa| พนันหวย wiki| เดินเงินบาคาร่า4ไม้|